Utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö

30 NOVEMBER 2015, 10:00 - 13:00

Om seminariet

Den 30 november håller TCO en utbildningsdag om den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om psykosocial arbetsmiljö (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4). Förmiddagens föreläsningar och diskussioner webbsänds och är öppna för alla intresserade.

Vår huvudtalare är psykologen och medicine doktorn Ulrich Stoetzer från Arbetsmiljöverket. Han pratar huvudsakligen om innehållet i den nya föreskriften. 

Vi får också lyssna till Prevents Malin Strömberg och Suntarbetslivs Maija Oxelhag i ett panelsamtal. De kommer att inspirera oss till hur vi kan arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, utifrån sitt partsgemensamma perspektiv.

Hur kan TCO och förbunden utveckla sitt organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete med hjälp av den nya föreskriften? Den frågan ägnar vi eftermiddagen åt. 

Deltagare på seminariet på plats kommer att vara arbetsmiljöansvariga på central eller regional nivå, RSO/RAMO och andra på motsvarande nivå inom TCO-förbunden. Om du hör till målgruppen - kontakta arbetsmiljö- eller utbildningsansvariga på ditt förbund, för anmälan.

Program
9: 30 TCO bjuder på kaffe och macka
10.00 TCO:s chefsjurist Lise Donovan inleder
10.15-11.45 Arbetsmiljöverkets Ulrich Stoetzer berättar om den nya föreskriften och svarar på frågor
12.00 Panelsamtal med Malin Strömberg från Prevent och Maija Oxelhag från Suntarbetsliv
13:00-13.40 TCO bjuder på lunch
13:40- 15:30 Diskussion. Hur kan TCO och förbunden utveckla sitt organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete med hjälp av den nya föreskriften? Interna gruppdiskussioner och analyser

Arrangeras av TCO, TCO-förbundens arbetsmiljönätverk och TCO Fackliga Akademi.

Frågor? Kontakta kristina.mattsson@tco.se

Talare

Ulrich Stoetzer

Handläggare, Arbetsmiljöverket. Ulrich är både psykolog och medicine doktor i Arbets- och miljömedicin. Han har forskat om relationer på arbetsplatser och har många idéer om hur vi skapar friska och framgångsrika företag.

Malin Strömberg

Projektledare på Prevents enhet för arbetsmiljöutveckling. Malin berättar gärna om hur arbetsgivare och arbetstagare i samverkan kan skapa ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Och att Prevents olika verktyg kan vara en god hjälp på vägen.

Maija Oxelhag

Projektledare inom Suntarbetsliv. Maija har ägnat sig åt arbetsmiljöutveckling under större delen av sin yrkeskarriär. För närvarande utvecklar hon Suntarbetslivs utbud av digitala arbetsmiljöverktyg, för arbetsplatserna inom kommuner, landsting, regioner och Pactabolag.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund