TCO:s kongress 4-5 maj 2015

04 MAJ 2015, 12:00 - 05 MAJ 2015, 12:00, BERGENDAL

TCOs kongress hölls på Bergendal den 4-5 maj 2015

Kongressen består av kongressombuden samt styrelsens ordinarie ledamöter och TCOs förtroendevalda revisorer. Varje förbund har ett kongressombud per varje påbörjat 50 000-tal aktiva medlemmar upp till 200 000. Därutöver erhåller förbund ytterligare ett ombud per 100 000 medlemmar. Ombuden är aktiva medlemmar eller anställda i medlemsförbunden. Se vidare TCOs stadgar.

Följ kongressen på Twitter via #tcokongress15

Finns frågor eller behov av ytterligare information vänligen kontakta kanslichef Torbjörn Bredin eller förbundssekreterare Hanna Finmo

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund