Vi måste skydda det fria ordet?

Journalistförbundet och Union to union

05 JULI 2016, 16:00 - 16:45, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Oberoende journalistik är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Men samtidigt som Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet.

Globalt finns flera exempel på hur journalister hindras i sitt arbete av regimer och andra aktörer som vill skrämma till tystnad. I Sverige har vi det senaste året sett hur verbala eller fysiska hot används i försök att stoppa journalister i sin yrkesutövning. Hur kan vi vända utvecklingen och skydda det fria ordet och demokratin? Och hur kan FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – stärka arbetet med att motverka den mörka trenden?

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund