Tilliten i samhället sjunker – vad kan staten och kommunerna göra?

Fackförbundet ST

05 JULI 2016, 11:30 - 12:15

 

Om seminariet

Förtroendet för offentliga institutioner minskar och misstron mellan människor ökar i Sverige. Vilken roll spelar stat och kommun för vårt förtroende till offentliga institutioner och varandra?

Forskning visar att det är i det personliga mötet som förtroende har bäst förutsättningar att växa. Samtidigt har staten under lång tid dragit sig tillbaka från delar av landet. Går det att vända den trenden och varför ska staten finnas i hela landet? Finns det uppgifter, t ex tillsyn som staten ska ha helhetsansvar för, eller uppgifter som kommunerna ska utföra? Och i så fall varför?

Ett seminarium om att en professionell samhällsförvaltning kräver tydligare ansvar och befogenheter.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund