Sverige – ett föregångsland för rättvis handel?

Union to Union

04 JULI 2016, 11:00 - 12:00, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

Om seminariet

560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Sverige har, och vill ha, ett stort åtagande när det gäller uppfyllandet av de nya globala målen Agenda 2030. Men vad innebär det i praktiken? Vilka åtgärder måste till för att lyckas och vem måste agera?

Varje dag dör 6 300 personer i världen på sitt jobb. 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Många av de varor vi köper i dag, många av de tjänster vi utnyttjar, bygger på att människor i andra länder utnyttjas. Sverige har, och vill ha, ett stort åtagande när det gäller uppfyllandet av de nya globala målen Agenda 2030. Som en del i detta arbete har regeringen som målsättning att Sverige bli ett föregångsland för rättvis handel. Redan nu har ett arbete påbörjats för att Sverige som samhälle inte ska utnyttja andra samhällen i världen. Men vad innebär det i praktiken? Vilka åtgärder måste till för att lyckas och vem måste agera?

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund