Sökes: En tydligare och enklare försäkring

A-kassorna inom TCO

04 JULI 2016, 08:15 - 09:30, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

Om seminariet

Digitaliseringen innebär både svårigheter och möjligheter. I och med digitaliseringen förändras arbetsmarknaden allt snabbare, traditionella arbeten försvinner och nya skapas.

Å andra sidan möjliggör den nya tekniken snabbare och enklare lösningar.

Den nya arbetsmarknaden ställer dock stora krav på den enskilde som måste vara anpassningsbar, men även på samhället som måste skapa möjligheter till omställning.

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig faktor för att den enskilde kan lyckas med denna omställning. Men för att försäkringen ska fortsätta vara viktig måste även den hänga med i utvecklingen.  

Riskerar arbetslöshetsförsäkringen att förlora sitt existensberättigande och är det samhällsekonomiskt hållbart? A-kassorna inom TCO efterlyser en tydligare och enklare försäkring.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund