Modiga arbetsgivare krävs för större mångfald

Vision

06 JULI 2016, 12:30 - 13:15, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Rättviseförmedlingen och Vision uppmanar Sveriges arbetsgivare att rekrytera smartare.

Samtidigt som arbetslösheten bland utrikesfödda ökar, är behovet av nya medarbetare stort inom flera sektorer.  Den innovationskraft och de samhällsekonomiska vinster som går att åstadkomma genom ökad mångfald, hindras i dag av att många arbetsgivare inte reflekterar över rekryteringprocessen och därmed missar personer som är nya i Sverige och som behövs för att säkra en hållbar välfärd i framtiden. 

Hur kan arbetsgivarna bli bättre på att se och använda kompetensen som nyanlända besitter?

Hör Seher Yilmaz från Rättvisefömedlingen och Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision om behoven av mångfald i framtidens arbetsliv för en hållbar välfärd.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund