Låt välfärdens proffs vara just proffs – ett seminarium om tillit

Vision

06 JULI 2016, 14:45 - 15:30, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Hur kan vi förbättra styrningen i välfärden i syfte att skapa mer effektiva verksamheter och större nytta för medborgarna? Den frågan utreds just nu på uppdrag av regeringen.

Målet är att styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Det är tydligt att en alltför omfattande styrning som bygger på tillsyn, kontroll och mätningar hindrar medarbetare att vara de proffs som de är. Dagens styrmodeller i välfärden tenderar att ge administrativt merarbete utan att verksamhetsnyttan alltid är utredd.

En effektiv välfärd kräver flexibilitet och tillit till att medarbetare använder sin kompetens på bästa sätt. Här har staten och huvudmännen ett gemensamt ansvar för att minska detaljstyrningen av offentlig verksamhet. Det måste finnas en rimlig balans mellan kontroll och tillsyn och möjligheten att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

Dagens välfärd präglas av att framgång är att detsamma som att undvika att göra fel. Genom den detaljerade kontrollen, granskningen och tillsynen har det vuxit fram en oro att inte göra rätt. Medarbetare inom välfärden tillbringar så mycket tid med att administrera och dokumentera, att det blir på bekostnad av deras yrkesutövande och tid för medborgare i behov av stöd.

Dokumentationskraven tar fokus från det som verkligen höjer kvaliteten. Dessutom riskerar yrkesstoltheten att utarmas när kärnuppdraget, det man utbildat sig för, minskar i tid.

Civilminister Ardalan Shekarabi, har gett Statskontoret i uppdrag att utreda den statliga styrningen av offentlig sektor. Han har aviserat att det behövs en utveckling av styrningen med tillit som utgångspunkt. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund