Hur minskar vi sjukskrivningarna i kvinnodominerade sektorer?

Vision

06 JULI 2016, 13:30 - 14:30, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Sjukskrivningarna ökar kraftigt sedan ett antal år tillbaka. Det är en oroande trend eftersom det är dyrt för arbetsgivare och stat, men också för att det betyder att fler människor blir sjuka av sina jobb. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stress och det drabbar både kvinnor och män i kvinnodominerade välfärdsyrken.

För att klara framtidens välfärd måste personalen i välfärden såsom socialsekreterare, behandlingsassistenter, administrativ personal och inte minst chefer, ha förutsättningar att göra ett bra jobb och må bra själva. Hur kommer vi dit? Vilka nya sätt att tänka och organisera arbetet behövs för att skapa ett friskt och jämställt arbetsliv?

Forskare Klara Regnö presenterar sina slutsatser om chefers villkor i kvinnodominerade sektorer och branscher.

Veronica Magnusson presenterar Visions slutsatser från förbundets arbete med att undersöka stressens orsaker inom kampanjen #sjuktstressigt.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund