EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – hur påverkas elektronikbranschen?

TCO Development, Elektronikåtervinning i Sverige

07 JULI 2016, 12:30 - 14:00, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

Om seminariet

I EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det finns stor potential att öka återanvändningen och tillvarata sekundära material mer effektivt.

Samtalen är uppdelade i två sessioner där fokus ligger på konsumtion respektive produktion av elektronik i en cirkulär ekonomi.

Konsumtion: I en cirkulär ekonomi är konsumenterna medproducenter av sekundära produkter och sekundära material. Konsumentens medvetna val kan dessutom skapa en ny typ av efterfrågan hos producenterna. Konsumenterna måste ges tillgång till sekundära produkter samt tydligt/korrekt information om förstahandsprodukters cirkulära egenskaper.

Produktion: För att nå en omställning i enlighet med EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi måste elektronikbranschen bli bättre på att tillvarata och använda sekundära material. Vi måste fokusera på smarta lösningar och produktdesign anpassad för återanvändning och återvinning.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund