Chef i välfärden – tillit, mandat och vad behövs för att vi ska kunna leda verksamheten framåt?

Vision Stockholms stad

07 JULI 2016, 10:00 - 11:00, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Chefer har nyckelroll för att garantera kvaliteten i våra välfärdssystem. Men vilka möjligheter har chefen att påverka? Finns det en tystnadskultur som hindrar information om brister att nå uppåt i organisationen? Ett samtal om hur politik, chefer och fack ska hitta vägar att jobba framåt.

Som chef i välfärden har du många olika styrare på tjänstemannanivå och politisk nivå att förhålla dig till. Mandatet upplevs dessutom ofta som otydligt och med informella begränsningar. Det gör det ibland svårt att ta ansvar för verksamhetens kvalitet och medarbetarnas arbetsmiljö. Många beskriver dessutom en tystnadskultur som inskränker handlingsfriheten. Det är helt enkelt svårt att vara chef i välfärden emellanåt.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund