Är den stolta polisen utrotningshotad?

Polisförbundet

05 JULI 2016, 12:45 - 13:45, TCO-PARKEN, LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, STRANDGATAN 1

 

Om seminariet

Har den svenska polisen idag de förutsättningar de behöver för att klara av sitt uppdrag? Hur ser polisernas vardag ut? Hur ska vi få fler poliser att stanna kvar i yrket? Om yrkesstolthet och polisbrist i 2016 års Sverige

Att vara polis är inte vilket yrke som helst. Riskerna är många och det vet alla som valt yrket, men en stor grupp människor har hela tiden känt att det man vinner är större. Att svenska poliser vill känna stolthet över det arbete man gör, delta i utvecklingen av den svenska polisen och ha en bra lön utifrån det ansvarsfulla jobb man har faller sig därför helt naturligt. Tyvärr är utvecklingen på väg åt helt fel håll. Den bistra sanningen är att alltfler poliser slutar, ännu fler söker aktivt nya jobb och färre än tidigare vill utbilda sig till poliser. När poliser slutar blir konsekvensen att färre ska göra mer, vilket i sin tur leder till en högre press på de som är kvar. Frågorna är många: Vad behöver göras för att vända denna negativa spiral? Har den svenska polisen idag de förutsättningar de behöver för att klara av sitt uppdrag? Hur ser polisernas vardag ut? Hur ska vi få fler poliser att stanna kvar i yrket? Vad händer när allt färre poliser ska göra allt mer?

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund