Jämställdhet - prioriterat politiskt mål men utan uppföljning

Arrangör: TCO

01 JULI 2015, 08:00 - 09:15, TCO-PARKEN, ÖVRE SCENEN, STRANDGATAN 1, VISBY (LIVESÄNDS)
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Seminarium i TCO-parken

De jämställdhetspolitiska målen beslutades 2006 i stor politisk enighet över blockgränserna. Men vem tar ansvar för uppföljningen? Inom andra politikområden genomförs sammanhållen uppföljning och analys. Så ser det inte ut när det gäller jämställdhetspolitiken.

Vem tar ansvar för uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen? Inom andra politikområden finns en eller flera myndigheter som genomför denna typ av sammanhållen uppföljning och analys. Förändringsarbete kräver ett tydligt ansvarstagande och en utpekad organisation för genomförande och uppföljning. Detta saknas på det jämställdhetspolitiska området i Sverige.

TCO har föreslagit att regeringen bör inrätta ett Jämställdhetspolitiskt råd, som följer upp jämställdhetsmålen på samma sätt som det Finanspolitiska rådet följer upp den ekonomiska politiken. Rådet skulle även ha till uppgift att verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om jämställdhetspolitiken och hur den hänger samman med till exempel den ekonomiska politiken.

Parallellt med TCO: s förslag har en Jämställdhetsutredning tillsatts som fått i uppdrag att forma ett förslag kring hur jämställdhetspolitiken ska följas upp. På seminariet diskuterar vi vilka olika verktyg som krävs för att gå från ord till handling.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund