Från Don Draper till Håkan Hellström - om maskulinitet och om män som agenter för jämställdhet

Arrangör: TCO

29 JUNI 2015, 10:00 - 11:15, TCO-PARKEN, NEDRE SCENEN, STRANDGATAN 1, VISBY (LIVESÄNDS)

Seminarium i TCO-parken

Brist på jämställdhet påverkar både mäns och kvinnors möjligheter att forma sina liv. Vi diskuterar hur föreställningar om manlighet förändras och hur mäns engagemang i jämställdhetsarbetet utvecklas. Vi diskuterar hur föreställningar om manlighet förändras och hur mäns engagemang i jämställdhetsarbetet utvecklas.

Traditionella könsmönster gynnar män på många sätt. Generellt sett har män mer makt och högre lön än kvinnor. Men statistiken visar också att den traditionella mansrollen påverkar mäns och pojkars livsvillkor negativt och begränsar deras livsval.

Så sent som på 80-talet var det fortfarande vanligare att frågor som handlade om att inte begränsa människor beroende på kön kallades kvinnofrågor. Sedan dess har vi växlat över till att prata om jämställdhetsfrågor. Trots det är kvinnor klart överrepresenterade i jämställdhetsarbetet, och frågan om maskulinitet, hur män förväntas vara och hur detta kan förändras ligger en bra bit efter diskussionen om vilka förväntningar kvinnor tampas med på grund av sitt kön. Därför vill vi på seminariet sätta fokus på hur föreställningar om manlighet förändras och hur mäns engagemang i jämställdhetsarbetet kan utvecklas. 

Medverkande

Shahab Ahmadian

projektledare FATTA MAN

Stephan Mendel-Enk

journalist och författare. Ligger bakom "Med uppenbar känsla för stil : Ett reportage om manlighet".

Johan Bävman

fotograf, aktuell med projektet Swedish Dads, där han fotat föräldralediga pappor

Lars Jalmert

professor och maskulinitetsforskare

Ulrika Hagström

utredare jämställdhetspolitik, arbetsliv och kön TCO

Eva Nordmark

ordförande, TCO

Sonja Schwarzenberger moderator

Projektledare för Arena Opinion

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund