Arbetslivets digitalisering – en möjlighet?

Arrangör: Fackförbundet ST, Förenade Liv och Vision

30 JUNI 2015, 08:00 - 09:30, TCO-PARKEN, ÖVRE SCENEN, STRANDGATAN 1, VISBY

 

Om seminariet

Kom och lyssna till Digitaliseringskommissionens ordförande som berättar hur digitaliseringen påverkar arbetsmiljön.

Vi presenterar en undersökning om vilka möjligheter och fallgropar som Fackförbundet STs och Visions medlemmar ser med mer teknik. En ökad digitalisering kräver bättre styrning och samordning och det gäller att ta tillvara medarbetarnas kompetens vid införandet av nya digitala lösningar. Det leder också till störst nytta för medborgarna.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund