F. Vad ska vi med forskarutbildade till?

22 JANUARI 2015, 13:00 - 14:00
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Forskarutbildningen har starkt fokus på en akademisk karriär efter disputationen, trots att omkring två av tre disputerade går vidare till arbetsmarknaden utanför akademin. Under 2016 ska Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inleda sin utvärdering av landets högskoleutbildningar, vilket återigen aktualiserar frågan hur forskarutbildningen bättre kan förbereda doktoranderna för ett arbetsliv utanför akademin och möta det ökande behovet av disputerade i offentlig sektor och inom näringslivet.

Inger Ehn Knobblock, utredare på Fackförbundet ST, har genomfört en intervjustudie och pratat med disputerade från olika vetenskapliga discipliner som valt att göra karriär utanför universitetet. Gemensamt var att personerna var nöjda med sin forskarutbildning, de hade haft en bra relation till sin handledare och tyckte att tillvaron på institutionen var tämligen bra. Men när de börjat reflektera över om de ville vara kvar uppgav flera att otryggheten av att inte få en tillsvidareanställning och att ständigt behöva kämpa för att få resurser gjorde att man ville lämna akademin.

Forskarutbildningen har inte utvärderats på mycket länge, därför är utvärderingen som ska genomföras av UKÄ otroligt viktig, menar universitetskansler Harriet Wallberg. Arbetslivet och doktoranderna ska dessutom få en viktigare roll i det nya utvärderingssystemet. Men Per Fagrell, högskoleexpert på Teknikföretagen, menar att man behöver se över parametrarna i utvärderingen. Han föreslår exempelvis att man kompletterar bedömningsunderlaget med alumnienkäter.

Li Caldeira Balkeståhl är doktorand i kärnfysik på Uppsala universitet och ledamot i Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté. Enligt henne tas de färdigheter och kunskaper som forskarutbildade har inte tillvara utanför universiteten. Därför behöver arbetsmarknaden lära sig att se vilka kompetenser som finns hos forskarutbildade. Det är också viktigt att forskarutbildade lär sig presentera sig själva och sina kunskaper.

Kanske är lösningen helt enkelt att forskarutbildade, akademin och arbetslivet börja prata med varandra, säger Inger Ehn Knobblock.

Medverkar gör också Annika Aronsson, ordförande för avdelningen universitet och högskolor på Fackförbundet ST. Moderator är Tobias Smedberg.

Klicka här för att se hela seminariet.

Medverkande

Annika Aronsson

ordförande för avdelningen universitet och högskolor på Fackförbundet ST

Inger Ehn Knobblock

utredare på Fackförbundet ST

Per Fagrell

högskoleexpert på Teknikföretagen, industridoktorand på KTH i utveckling av ingenjörsutbildningar

Li Caldeira Balkeståhl

doktorand i kärnfysik på Uppsala universitet, ledamot i Sveriges förenade studentkårers doktorandkommitté

Harriet Wallberg

universitetskansler, Universitetskanslersämbetet

Tobias Smedberg, moderator

delägare i Agenda PR, fd ordförande för Sveriges förenade studentkårer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund