D. Har högskolan rätt utbud och dimensionering?

22 JANUARI 2014, 13:00 - 14:00
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Utbildningarna som ges vid svenska lärosäten ska hålla hög kvalitet och samtidigt möta studenters efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Den tidigare universitetskanslern Lars Haikola har fått i uppdrag av regeringen att se över hur det samlade utbildningsutbudet motsvarar dessa förutsättningar och vid behov föreslå åtgärder för att förändra utbudet. Här presenterar han preliminära analyser ur sin pågående utredning.

De tydligaste resultaten är att fristående kurser har minskat medan program har ökat på svenska lärosäten de senaste 20 åren. En slutsats är att många fristående kurser har omvandlats till generella program. Vad man också kan se är att det är högskolorna som haft den största tillväxten. Universiteten är fortfarande störst, men det är på högskolorna som antalet studenter har ökat kraftigast. En viktig fråga är hur man ska kunna relatera högskolornas utbildningar till arbetsmarknadens behov.

Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola och ledamot i styrelsen för Sveriges Universitets högskoleförbund, ställer frågan för vem vi utbildar. Hon menar att det är för kommande studentgenerationer men även personer som redan finns på arbetsmarknaden, och där behövs de fristående kurserna. Dessutom har arbetsmarknaden behov. Utifrån detta kan vi prata om huruvida vi har rätt utbud. Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), anser att det borde vara studenterna som styr utbudet på utbildning.

Både Jesper Lundholm, utredare på Unionen, och Mikaela Almerud, högskole- och kompetensförsörjningsexpert på Svenskt Näringsliv, vill fokusera på utbildningsbehovet på arbetsmarknaden hos redan yrkesverksamma. Jesper Lundholm menar att det ordinarie utbudet behöver bli mer tillgängligt genom fristående kurser men också när det kommer till mer omfattande utbildningar. Här är finansieringsfrågan viktig. Mikaela Almerud väcker frågan om det ens är rimligt att man ska läsa alla fem år i början när man är ung. Kanske ska utbildningen spridas mer över åren?

Medverkar gör även Anders Lönn, statssekreterare (S) på utbildningsdepartementet. Moderator är German Bender.


Se hela Lars Haikolas presentation och efterföljande samtal i klippet.

Medverkande

Karin Röding

statssekreterare på utbildningsdepartementet

Lars Haikola

generaldirektör och regeringens utredare av högskolans utbildningsutbud

Anders Lönn

statssekreterare (S) på utbildningsdepartementet

Jesper Lundholm

utredare på Unionen och ledamot i Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd

Mikaela Almerud

högskole- och kompetensförsörjningsexpert på Svenskt Näringsliv

Rebecka Stenkvist

ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)

German Bender, moderator

utredare på TCO

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund