Keynote och frågestund

Helene Hellmark Knutsson

22 JANUARI 2015, 14:00 - 15:00
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Helene Hellmark Knutsson (S), Sveriges minister för högre utbildning och forskning, vill ha en politik med tydliga ambitioner för högre utbildning och under mandatperioden slå ett extra slag för den högre utbildningen, eftersom den tidigare regeringen främst satsade på forskning.

Att fler lär sig mer är avgörande för framtidens jobb och konkurrenskraft, men också för att ge människor ökad frihet att forma sina egna liv. Investeringar i högre utbildning och forskning är även centralt för Sveriges jobb och tillväxt – och därmed för välfärden. Sverige är ett litet, exportberoende land, men vi kan vara världsledande i utbildning, forskning och innovationer.

Det handlar om att investera i fler platser på högskolan i hela landet och motverka den sociala snedrekryteringen som sker till högskolan idag, men också om att stärka kvaliteten på utbildningen. Regeringens ambition är att investera i drygt 14 000 nya platser på högskolan till och med 2018, samt göra betydande kvalitetssatsningar.

Statsrådet lyfter fram att kunskap är den globala ekonomins främsta konkurrensfördel. Det handlar om att alla barn ska ha rätt och förutsättningar att fullfölja skolan och kunna välja sin framtid. Det handlar om utbildning, jobb och att aktivt delta i samhället och demokratin. Men även vuxna ska ha möjlighet att komplettera sin utbildning, studera vidare och byta karriär.

Andra områden som ska prioriteras är att stärka jämställdhetsarbetet i den högre utbildningen och göra lärarutbildningen och läraryrket mer attraktiva.

Läs hela talet från Helene Hellmark Knutsson

Klicka här för att se hela anförandet och frågor från publiken.

Medverkande

Helene Hellmark Knutsson

minister för högre utbildning och forskning

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund