Inledning

Eva Nordmark

22 JANUARI 2015, 09:30 - 10:00
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Eva Nordmark inleder TCO:s konferens om högre utbildning Kunskap i en värld som förändras med en personlig berättelse om sin mormors mor Anna i Pajala som drömde om att bli lärarinna.

Men det fanns två hinder. Det första var att Anna var född i en fattig familj och inte hade pengar till utbildning. Det andra var att hon hade svårt med svenska språket. Med ekonomisk hjälp från en släkting i Amerika, med utbildning och hårt arbete, nådde hon ändå sitt mål och arbetade som lärarinna i hela sitt yrkesverksamma liv.

Utbildning är en viktig nyckel till ett gott liv och ett bra arbetsliv. OECD har pekat på att högre utbildning ger en rad positiva effekter, bland annat en bättre hälsa och större inflytande i arbetet. Välutbildade är också aktiva samhällsmedborgare och det finns därför all anledning att satsa på högre utbildning.

Eva Nordmark framhäver att den sociala snedrekryteringen till högre utbildning behöver motverkas och oroas över att barns betyg i allt högre utsträckning hänger ihop med föräldrarnas utbildning. För att bryta snedrekryteringen krävs mycket arbete och TCO efterfrågar att regeringen ska göra mer.

Vi vet att arbetsmarknaden kommer att förändras, men vi vet inte exakt hur. Vad vi däremot vet är att fler jobb kommer att kräva högre utbildning och att vi kommer att ha en stor dynamik och hög förändringstakt. Därför måste vi rusta oss för att klara av att både skapa och att utföra de nya jobben. Vi behöver satsa på att göra högre utbildning mer tillgänglig även för yrkesverksamma och på lärosäten runtom i landet. Sverige måste ha högre ambitioner för den högre utbildningen.

Klicka här för att se hela Eva Nordmarks anförande.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund