Avslutning

Johanna Jaara Åstrand

22 JANUARI 2015, 16:30 - 16:45
För att se video-baserat innehåll behöver du ge samtycke till vår cookiepolicy efterso m videotjänsten använder cookies.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand avslutar TCO:s konferens Kunskap i en värld som förändras.

Skola och utbildning är några av de viktigaste samhällsfrågorna. Sveriges utbildningssystem står inför enorma utmaningar, även inom högskolesektorn. Hur kan kvalitet bäst mätas och utvärderas? Hur ska högskolans utbud se ut? Och hur ska framtidens lärande inom högre utbildning utformas för att möta ett samhälle i ständig förändring?

För Lärarförbundet handlar kvalitet i utbildningssystemet till stor del om lärarnas villkor – oavsett var i utbildningssystemet man verkar. För många av högskolans lärare är tillfälliga anställningar en realitet, liksom alltför lite tid för egen forskning och kompetensutveckling. Den pedagogiska kompetensen måste uppvärderas, mötet mellan lärare och student som är avgörande för kvaliteten i undervisningen. Därför är det ett problem att den lärarledda tiden har minskat inom högre utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

En central fråga för Lärarförbundet är hur vi ska möta den stora lärarbrist som Sverige står inför. Enligt SCB:s prognos kommer det att saknas över 43 000 lärare i svensk skola år 2020. Var fjärde lärare går i pension inom de närmaste tio åren. Behovet enormt, men söktrycket till lärarutbildning är för lågt.

Det finns ändå skäl att vara hoppfull, intresset för läraryrket finns. Många studenter säger att de kunnat tänka sig att läsa till lärare, men valt bort utbildningen för andra yrken på grund av att lönen är för låg.

Utbildning är avgörande för att människor ska kunna göra klassresor, och även nyckeln till integration, fred och utveckling. Johanna avslutar med att citera Malala Yousafzai, 2014 års mottagare av Nobels fredspris: ”One child, one teacher, one book and a pen can change the world”.

Klicka här för att se hela Johanna Jaana Åströms anförande.

Medverkande

Johanna Jaara Åstrand

ordförande, Lärarförbundet

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund