Nu läggs sista handen på vilken skattepolitik partierna går till val på. Den 16 april lägger regeringen fram sina ekonomiska riktlinjer i den så kallade vårbudgeten. Strax därefter lägger oppositionspartierna fram sina motförslag.

NÄR: 27 mars 2018, 09:00 - 10:15
VAR: TCO, Linnégatan 14 Stockholm

Tidigare events & seminarier

20 mars 2018

Vilket liv kräver pensionssystemet?

Hur ska vi arbeta och leva för att få ut det mesta av hela livet - och av pensionen? TCO presenterar hur tjänstemän ser på sin framtida pension och vilka livsval som krävs. Vi samtalar med människor som gjort spännande livsval om hur livet ska levas, hur valen ska göras och vi lyfter särskilt hur pensionssystemet styr våra liv - eller inte?

06 mars 2018

Ropen skalla - återhämtning åt alla

Könsskillnaderna i ohälsa har inte förändrats under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Hur får vi friskare arbetsplatser inom välfärdssektorn?

12 februari 2018

Hur kan EU-frågorna ta en större plats under valåret 2018?

Den 9 september är det dags för val till svenska riksdagen. Normalt sett hamnar EU-frågorna i skymundan i riksdagsvalet, trots att både riksdagen och regeringen är involverade i besluten på EU-nivå. Beslut som påverkar svensk ekonomi, handel och arbetsmarknaden likväl som bl.a. flykting- och migrationsfrågor. Hur får vi den svenska valrörelsen 2018 att ta höjd för EU-frågorna?

09 februari 2018

LIVE 12-13.30: #metoo – Nordiska fackliga verktyg i ett globalt perspektiv

Seminariet är fullt men du kan se det live här på webben 12-13.30 den 9 februari. Hur kan vi fackligt motarbeta trakasserier på arbetsplatsen och bryta tystnadskulturen? Vi diskuterar frågeställningar som väckts av #metoo i ett nordiskt och globalt perspektiv.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund