Kompromisskampen 2017

Kom och se hur politik tar form i praktiken!

03 JULI 2017, 08:30 - 10:30, TCO-LANDET, ALMEDALEN

Har du lyssnat på tillräckligt många debatter? Funderar du istället på vilka politiska lösningar som kan ta Sverige framåt? I Kompromisskampen 2017 tävlar ungdomsförbundens förbundsordförande i förmågan att kompromissa.

NÄR: 03 juli 2017, 08:30 - 10:30
VAR: TCO-landet, Almedalen

Tidigare events & seminarier

23 maj 2017

Varför behöver vi ett socialt Europa?

EU-kommissionen har presenterat en europeisk pelare för sociala rättigheter för att gynna tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i hela Europa. Pelaren ska fungera som vägledning för medlemsländerna i skapandet av väl fungerande, rättvisa och inkluderande arbetsmarknader, genom samordning och utbyte av bästa praxis.

19 april 2017

Är det rörigt att vara rörlig?

Välkommen till ett lunchsamtal hos TCO där vi fördjupar oss i vad som görs i Sverige för att ta bort de hinder som finns för EU-medborgare som flyttat hit för att arbeta eller studera. Vi får också träffa en engelsman i Sverige som berättar om sin upplevelser av att bo och arbeta i en annan medlemsstat.

31 mars 2017

Ettårskalas - vad finns att fira?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016.

21 mars 2017

EU i framtiden – business as usual?

Det europeiska samarbetet skakar i sina grundvalar. De grundläggande värderingar som projektet bygger på utmanas allt oftare. Ett medlemsland har valt att lämna samarbetet.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund