Den 1 januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan har därmed skärpts. Vilka lärdomar har vi dragit hittills? Välkommen på seminarium om jämställdhet och samverkan i arbetslivet.

NÄR: 25 maj 2018, 09:00 - 12:00
VAR: TCO, Linnégatan 14, Stockholm

Fler kommande events & seminarier

Livslångt lärande i en föränderlig värld – så säkrar vi omställning, konkurrenskraft och kompetensförsörjning!

Välkommen till ett lunchseminarium den 4 juni kl 12.00-13.00 där Entreprenörskapsforum och TCO bjuder in till diskussion om ett livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.

Kaffe och lunchmacka serveras från kl. 11.30.

Vi återkommer med exakt lokal för seminariet som kommer att hållas i centrala Stockholm och webbsändas.

Anmäl dig här

På seminariet diskuteras hur vi får bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, något som gynnar entreprenörer som ska anställa, individer som vill bygga kunskap liksom en kompetensförsörjning för svensk tillväxt.

 

  • Hur bemöter vi behovet av kompetensutveckling/livslångt lärande? Vilka förutsättningar krävs för att högskolorna ska kunna utveckla sitt arbete med detta?
  • Teknologisk arbetslöshet vs nya jobb via teknikutveckling? Hur kompetensutvecklar vi oss för en osäker och föränderlig framtid?
  • Vilka är de bästa – eller de praktiskt genomförbara – förslagen för kompetensförsörjning på morgondagens arbetsmarknad?
  • Vad händer om teknikutvecklingen accelererar snabbare än vi förmår utbilda oss?

På seminariet medverkar bland annat:

  • Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH
  • Eva Nordmark, ordförande TCO
  • Lennart Hedström, vd TRR
NÄR: 04 juni 2018, 12:00 - 13:00

What’s the point? – om användbarhet i högre utbildning

Vi bjuder in representanter från arbetsmarknadens parter, studerandeorganisationer, högskolan och andra intressenter till en förmiddag med fokus på styr- och resursutredningen, STRUT och hur den kan främja användbarhet inom högre utbildning.

Efter inledande kommentarer kommer vi att arbeta i workshopformat där det ges stort utrymme till diskussion och inspel.

Tid: 5 juni kl. 09-12
Plats: TCO, Linnégatan 14, Stockholm

Anmäl dig här


Program för dagen:
08.30 Frukost

09.00 Inledningar av styr- och resursutredningen och representanter från den parlamentariska referensgruppen om användbarhet i högre utbildning, med betoning på de aspekter vi kommer att fördjupa oss i under förmiddagen.

10.00 Parallella pass del 1

Grupp 1: Kompletta lärandemiljöer
Hur stärker vi sambandet mellan forskning och utbildning på olika nivåer? Hur säkerställer vi att det kommer till nytta för forskarna, studenterna och samhället?
Grupp 2: Samverkan
Vilken roll spelar samverkan i STRUT:s föreslagna modell och hur behöver samverkan utformas i styrningen av högskolan? Hur hittar vi en modell som främjar god balans mellan högskolans och det omgivande samhällets behov?

 

10.50 Parallella pass del 2

Grupp 3: Uppföljning
Vilken uppföljning behövs för att få styr- och resursutredningens modell att fungera och vilken roll spelar den? Hur säkerställer vi att utbildningarna faktiskt är användbara?

Grupp 4: Livslångt lärande
Hur skapar vi förutsättningar för att högskolan ska utveckla sin roll inom det livslånga lärandet? Vilken roll spelar styrning och resurstilldelning?

11.40 SFS och TCO rundar av och summerar diskussionerna.

12.00 slut på program och lättare lunch.

NÄR: 05 juni 2018, 09:00 - 12:00
VAR: TCO, Linnégatan 14, Stockholm

TCO i Almedalen 2018

- Strandgatan 19 i Visby

I TCO-landet i Almedalen träffar blandas evenemang och mingel från 11 av våra 14 medlemsförbund med tillfällen för möten och vila. Vi bjuder på sittplatser, gott kaffe och gratis wifi. Du kan också ladda batterierna, både dina egna och dina enheters.

NÄR: 01 juli 2018, 16:00 - 05 juli 2018, 16:00

Integration – en polisfråga!

Arrangör: Polisförbundet

Hur stärker vi polisens roll i integrationsarbetet? Finns fungerande exempel att lära av?

NÄR: 02 juli 2018, 10:00 - 10:45
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Är lärareffekten Sveriges räddning?

Arrangör: Lärarförbundet

Vad är egentligen "lärareffekt" och på vilket sätt kan den avgöra Sveriges framtid? Hur ser det ut i dag i skolan och vad krävs i framtiden?

NÄR: 02 juli 2018, 11:00 - 12:15
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Mobilförbud och böneutrop – ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor?

Arrangör: Futurion

I valrörelserna bombarderas vi av olika politiska utspel och förslag som ska väcka uppmärksamhet och locka väljare. Men klarar politiken av att lösa verkliga problem och framtidsutmaningar som jobben, välfärden och klimatet. Och vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör detta?

NÄR: 02 juli 2018, 14:00 - 14:45
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Tidigare events & seminarier

24 april 2018

Det våras för jämställda föräldrar

Välkommen till ett frukostsamtal om hur föräldraförsäkringen kan förändras för att män och kvinnor ska dela mer lika. Det behövs för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi pratar om dagens och framtidens föräldraförsäkring, TCO:s nya förslag och vilka förändringar som politiker och opinionsbildare vill se.

27 mars 2018

Det här vill vi se i vårbudgeten

Nu läggs sista handen på vilken skattepolitik partierna går till val på. Den 16 april lägger regeringen fram sina ekonomiska riktlinjer i den så kallade vårbudgeten. Strax därefter lägger oppositionspartierna fram sina motförslag.

20 mars 2018

Vilket liv kräver pensionssystemet?

Hur ska vi arbeta och leva för att få ut det mesta av hela livet - och av pensionen? TCO presenterade hur tjänstemän ser på sin framtida pension och vilka livsval som krävs.

06 mars 2018

Ropen skalla - återhämtning åt alla

Könsskillnaderna i ohälsa har inte förändrats under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Hur får vi friskare arbetsplatser inom välfärdssektorn?

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund