Könsskillnaderna i ohälsa har inte förändrats under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. Hur får vi friskare arbetsplatser inom välfärdssektorn?

NÄR: 06 mars 2018, 08:30 - 09:30
VAR: TCO, Linnégatan 14 Stockholm

Tidigare events & seminarier

12 februari 2018

Hur kan EU-frågorna ta en större plats under valåret 2018?

Den 9 september är det dags för val till svenska riksdagen. Normalt sett hamnar EU-frågorna i skymundan i riksdagsvalet, trots att både riksdagen och regeringen är involverade i besluten på EU-nivå. Beslut som påverkar svensk ekonomi, handel och arbetsmarknaden likväl som bl.a. flykting- och migrationsfrågor. Hur får vi den svenska valrörelsen 2018 att ta höjd för EU-frågorna?

09 februari 2018

LIVE 12-13.30: #metoo – Nordiska fackliga verktyg i ett globalt perspektiv

Seminariet är fullt men du kan se det live här på webben 12-13.30 den 9 februari. Hur kan vi fackligt motarbeta trakasserier på arbetsplatsen och bryta tystnadskulturen? Vi diskuterar frågeställningar som väckts av #metoo i ett nordiskt och globalt perspektiv.

07 februari 2018

Får man läsa personalens mejl?

Övervakningen på arbetsplatserna blir allt vanligare. Var går gränsen för vad arbetsgivaren får göra? Är det ok med krav om medicinska tester eller att läsa personalens mejl?

12 december 2017

Hur går vi vidare efter #metoo?

I kölvattnet av #metoo samlas kvinnor över hela arbetsmarknaden i gemensamma upprop mot sexuella trakasserier. Vittnesmål om en arbetsmiljö med sexism, kränkningar och övergrepp avlöser varandra.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund