TCO i Almedalen 2017

- Strandgatan 19 i Visby

03 JULI 2017, 08:00 - 06 JULI 2017, 16:00

Upptäck TCO-landet i Almedalen! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 kan du ladda batterierna och vila fötterna, vi bjuder på gratis wifi och gott kaffe. Men framförallt får du möta våra medlemsförbund. Här samlas vi för att prata om viktiga frågor kring hur vi kan stärka Sverige. Varmt välkommen till TCO-landet!

NÄR: 03 juli 2017, 08:00 - 06 juli 2017, 16:00

Fler kommande events & seminarier

Kompromisskampen 2017

Arrangör: TCO

Har du lyssnat på tillräckligt många debatter? Funderar du istället på vilka politiska lösningar som kan ta Sverige framåt? I Kompromisskampen 2017 tävlar ungdomsförbundens förbundsordförande i förmågan att kompromissa.

NÄR: 03 juli 2017, 08:30 - 10:30
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Härifrån till framtiden – skattepolitik för en ny tid

Arrangör: TCO

Vilka visioner har framtidens politiska ledare för skatterna? Hur ska skattesystemet möta globalisering, digitalisering, demografisk utveckling och andra förändringar som påverkar dagens och morgondagens samhälle och arbetsmarknad?

NÄR: 04 juli 2017, 08:00 - 08:50
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige?

Arrangör: Dagens Nyheter, TCO

Sveriges ekonomi går bra och vi ligger högt i internationella rankingar av konkurrenskraft. Samtidigt har skillnaderna mellan regioner inom landet ökat. Går det att vända utvecklingen och ta tillvara på hela landets potential? Vilken roll spelar utbildning och kompetensförsörjning?

NÄR: 04 juli 2017, 13:15 - 14:00
VAR: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4

Vill ni vinna tjänstemännens röster i valet 2018?

Arrangör: TCO

TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar utmärks bland annat av ett valdeltagande högt över genomsnittet. Men vilka frågor är viktiga för dem? Och hur benägna är de att byta parti eller block? Hur vinner man deras stöd? TCO presenterar resultat från en ny stor opinionsundersökning.

NÄR: 05 juli 2017, 08:00 - 08:45
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Skattepolitik för ”duktiga flickor”

Arrangör: TCO

Har skattepolitik med jämställdhet att göra? I allra högsta grad. Skatterna spelar en viktig roll i formandet av samhället. Hur kan skattepolitiken hjälpa de ”duktiga flickorna” att nå sin fulla potential? Vilka reformer krävs för att högutbildade kvinnor ska kunna ta nästa steg i karriären?

NÄR: 05 juli 2017, 11:00 - 11:50
VAR: TCO-landet, Strandgatan 19, Almedalen

Offentlig upphandling och arbetstagares rättigheter

Ny lag – nya möjligheter för TCO-förbunden

Sverige har fått en ny upphandlingslagstiftning! Från och med 1 juni 2017 har vi en lag – grundat på ett EU-direktiv – som förhindrar att upphandling kan vinnas på bekostnad av arbetstagares rättigheter.

NÄR: 11 september 2017, 12:15 - 17:00
VAR: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Tidigare events & seminarier

23 maj 2017

Varför behöver vi ett socialt Europa?

EU-kommissionen har presenterat en europeisk pelare för sociala rättigheter för att gynna tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i hela Europa. Pelaren ska fungera som vägledning för medlemsländerna i skapandet av väl fungerande, rättvisa och inkluderande arbetsmarknader, genom samordning och utbyte av bästa praxis.

19 april 2017

Är det rörigt att vara rörlig?

Välkommen till ett lunchsamtal hos TCO där vi fördjupar oss i vad som görs i Sverige för att ta bort de hinder som finns för EU-medborgare som flyttat hit för att arbeta eller studera. Vi får också träffa en engelsman i Sverige som berättar om sin upplevelser av att bo och arbeta i en annan medlemsstat.

31 mars 2017

Ettårskalas - vad finns att fira?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016.

21 mars 2017

EU i framtiden – business as usual?

Det europeiska samarbetet skakar i sina grundvalar. De grundläggande värderingar som projektet bygger på utmanas allt oftare. Ett medlemsland har valt att lämna samarbetet.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund