Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016.

NÄR: 31 mars 2017, 08:00 - 09:30
VAR: TCO-huset, Linnégatan 14

Tidigare events & seminarier

21 mars 2017

EU i framtiden – business as usual?

Det europeiska samarbetet skakar i sina grundvalar. De grundläggande värderingar som projektet bygger på utmanas allt oftare. Ett medlemsland har valt att lämna samarbetet.

15 mars 2017

Uppdatering pågår

På framtidens arbetsmarknad kommer det inte att räcka att utbilda sig en gång och fler kommer behöva fylla på med utbildning senare i livet. Människors omställningsförmåga är avgörande för såväl kompetensförsörjningen och Sveriges konkurrenskraft som för välfärdens kvalitet. Är utbildningspolitiken anpassad? Vilken roll kan högskolan spela?

06 mars 2017

Jämställdhetsfrukost hos TCO

I samband med Internationella kvinnodagen släpper vi TCOs Jämställdhetsindex och bjuder in till ett frukostsamtal om utmaningar och möjligheter för ett jämställt arbetsliv.

22 februari 2017

Återkommande utveckling

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Dagens kunskaper räcker inte för att klara morgondagens utmaningar. Vi måste utbilda oss flera gånger under ett arbetsliv. För tjänstemännen är behoven tydliga, men utbudet för litet.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund