I närvaro av bland andra OECD:s representant Andrea Garnero anordnar TCO ett frukostseminarium kring rapporten Negotiating Our Way Up. Collective Bargaining in a Changing World of Work.

NÄR: 04 december 2019, 08:00 - 10:00
VAR: TCO, Linnégatan 14 i Stockholm

Tidigare events & seminarier

05 november 2019

Metoo 2 år

Det har gått två år sedan Metoo startade. Hur långt har vi kommit och vad återstår att göra - i arbetslivet, politiken och samhället i stort?

22 oktober 2019

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Hur många arbetstagare får en rimlig andel av sin tidigare lön om de blir arbetslösa eller sjuka? Den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ger inte tillräcklig trygghet för den enskilde. Istället är det de kompletterande ersättningarna som finns i kollektivavtal eller genom fackligt medlemskap som gör att individen kan klara sin ekonomi vid arbetslöshet eller sjukdom.

03 oktober 2019

Mot 65 och vidare

Om vi ska kunna jobba längre behövs rejäla satsningar på arbetsmiljön och ett hållbart arbetsliv. Vilka konkreta åtgärder krävs för att det ska bli verklighet? Vad säger arbetsmiljöforskaren, arbetsgivaren och fackförbunden?

20 september 2019

Hur kan en skattereform bidra till en mer effektiv bostadsmarknad?

99 % av alla bostäder vi ska bo i nästa år finns redan. Ändå diskuteras nästan bara kring nyproduktion av bostäder. Hur kan de bostäder som redan finns användas på ett mer effektivt sätt, så att fler kan få ett fungerande boende? Detta är viktigt inte minst för en väl fungerande arbetsmarknad, jobb och företagande.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund