Varför behöver vi ett socialt Europa?

23 MAJ 2017, 12:30 - 14:00, TCO-HUSET, LINNÉGATAN 14, STOCKHOLM