TCO:s inspel till regeringens kommande forskningsproposition

Remisser

TCO:s inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

Ref.nr: U2019/02263/UH


TCO har inbjudits att komma med inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. I dokumentet redovisas inledningsvis TCO:s övergripande kommentarer avseende den önskvärda inriktningen för forskningspolitiken. Därefter följer en redovisning av TCO:s prioriteringar inom ett antal områden som är centrala för att främja forskningens kvalitet samt Sveriges konkurrenskraft på kort och lång sikt. Inlagan är i stora delar baserad på skrivelser som inkommit till TCO från medlemsförbunden Unionen, ST, Lärarförbundet och Polisförbundet. Förbunden i fråga avser även att skicka in sina respektive skrivelser separat till Utbildningsdepartementet.

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund