TCO:s policy för socialt ansvar i det globala arbetslivet

Rapporter

Företagens sociala ansvar, för det mesta kallat CSR (Corporate Social Responsibility) diskuteras alltmer på ständigt fler arenor. Alltför ofta tas frågorna upp utan att fackliga organisationer bjuds in att delta och utan att de fackliga perspektiven är synliga. Vi hänvisas ofta till att försöka få fram våra synpunkter i efterhand.

TCO och TCO-förbunden behöver bli synligare, och delta mer aktivt, i debatten om företagens sociala ansvar, men också när det gäller hur de fackliga perspektiven kan tillämpas på offentliga verksamheter. För att det ska bli möjligt behöver vi en tydlig grund att stå på.

Den här skriften, som beskriver TCO:s politik i frågorna, gör klart att CSR i högsta grad handlar om fackliga frågor, men också att vi ser CSR i ett vidare perspektiv som handlar om att stärka efterlevnaden av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Företagens sociala ansvar kan aldrig ersätta bindande internationella normer, nationell lagstiftning eller kollektivavtal och CSR får aldrig vara en ursäkt för att försvaga eller låta bli att utveckla bindande normer.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund