Stressbarometer 2013

Rapporter

Årets Stressbarometer från TCO, den andra i ordningen, visar att många tjänstemän arbetar i ett högt uppskruvat tempo, med en hög arbetsbörda där det inte är ovanligt att arbetsuppgifterna ligger utanför kärnuppgifterna. 


Många upplever ett behov av att ständigt vara tillgängliga för arbetet. Samtidigt gör den nya tekniken att pusslandet mellan arbetet och privatliv många gånger blir lättare.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund