Övertiden 2012 - Fortsatt gratisarbete

Rapporter

Övertiden har ökat trendmässigt sedan 2009. Övertidsuttaget under 2012 motsvarade mellan 120 000 till 150 000 heltidsjobb, beroende på hur man räknar.

Tjänstemän inom TCO och Saco arbetar generellt sett mer övertid än LO-grupperna. Mycket tyder på att övertid kommit att bli en permanent del av tjänstemäns arbete, vilket strider mot intentionen med övertidsreglerna. Vidare arbetar män mer övertid än kvinnor, liksom att övertidsuttaget är högre i privat sektor jämfört med offentlig verksamhet. 

Rapporten stödjer andra vittnesmål om det allt mer gränslösa och stressframkallande arbetsliv som många har.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund