Lärarledd tid och kvalitet i den högre utbildningen

Rapporter

Den första nationella undersökningen om lärarledd undervisningstid i Sverige genomfördes av TCO och presenterades 2009 i rapporten "Ont om lärarledd tid för studenter". Sedan dess har vi årligen (2009–2013) genomfört en rikstäckande studentenkät om lärarledd tid och andra kvalitetsfaktorer inom högre utbildning. Undersökningen har alltså genomförts fem gånger, men eftersom endast två rapporter publicerats (2009 och 2010) är föreliggande rapport första gången som vi presenterar resultaten från samtliga år.

I årets rapport, som bygger på enkätsvar från 1 844 heltidsstudenter vid omkring 40 universitet och högskolor, tar vi ett både djupare och bredare grepp om kvalitetsfrågorna än tidigare. Med utgångspunkt i högskolepedagogisk forskning har vi ställt ett antal nya frågor till studenterna. Syftet har varit att undersöka i vilken mån utbildningarna kompenserar för brister i lärarledd tid genom att tillämpa studentcentrerade pedagogiska metoder som stärker relationen med lärarna och ärmed bidrar till ökad motivation och aktivitet hos studenterna.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund