Konsumerar Sverige upp sina egna utsläppsminskningar

Rapporter

FNs medlemsländer samlas varje år för att klimatförhandla. I november 2013 står Polen för värdskapet, och då ska överenskommelser från tidigare års möten vidareförhandlas. Fokus ligger på att få till ett nytt förslag till bindande avtal efter Kyotoprotokollet som löpte ut 2012. Målet nu är att ett nytt avtal ska kunna presenteras 2015 och nya utsläppsbegränsningar börjar gälla år 2020. Fram till dess kommer en rad andra viktiga frågor dock att förhandlas, till exempel finansieringen av fonder för att möjliggöra tekniköverföring och finansiera nödvändiga investeringar för att minska mindre utvecklade länders klimatutsatthet och utsläpp.

TCO presenterar i denna TCO Rio Rankingrapport data för över 100 länder för åren 1990–2010. Data visar hur olika länders utsläpp utvecklats om man utgår både från ländernas produktion och
konsumtion.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund