Från Kista till Kenya

Rapporter

TCO driver, tillsammans med LO och oftast i samverkan med Internationella Fackliga Samorganisationen IFS, ett intensivt arbete för att stärka den fackliga organiseringen i demokratiska och oberoende fackliga organisationer.

Skriften Från Kista till Kenya beskriver TCO:s internationella arbete och visar hur det lokala fackliga arbetet hänger ihop med vad vi uträttar på nordisk, europeisk och global nivå. Jag hoppas att den kan bidra till att vi inom TCO-familjen får en större insikt om att det som sker i Kista hänger ihop med det som händer i andra delar av världen – inom EU, men också längre bort som i Kenya eller i Kina.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund