Ett jobb eller rätt jobb

Rapporter

Vad påverkar invandrade akademikers chanser till en bra etablering på den svenska arbetsmarknaden?

Syftet med denna rapport är att studera vilka samband som kan finnas
mellan invandrade akademikers olika aktiviteter under de första åren
i Sverige och deras framtida framgångar på arbetsmarknaden. En dryg
tredjedel av dem som invandrat till Sverige har en akademisk utbildning.
Det är naturligtvis av stor vikt för både individen själv och för det svenska
samhället att deras kunskaper får produktiv användning på den svenska
arbetsmarknaden.

Denna rapport undersöker om studier är bättre än arbete för dessa akademikers
framtida möjligheter att få ett arbete i enlighet med sina kvalifikationer.
Gäller det i så fall vilka studier som helst och vilket arbete som
helst?

Det empiriska materialet baseras på registerdata från SCB över invandrade
akademiker i åldrarna 20–39 år som var folkbokförda i Sverige år 2001 och
som varit i Sverige i högst fem år.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund