Bryt tystnaden

Rapporter

2013 tog TCO tog fram Bryt tystnaden, som är en handbok om sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken tar sin huvudsakliga utgångspunkt i det regelverk som då var uppbyggt runt diskrimineringslagen. Sedan dess har det tillkommit förstärkningar av arbetsgivares skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, däribland sexuella trakasserier.

Väldigt många av oss har varit med om det: Skämtet som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande blick eller en hand som dröjer kvar för länge.

Det var obehagligt, men så kom tanken: Inbillade jag mig? Det var väl inte så farligt? Vem skulle tro mig? Många av oss har varit tysta för att vi helt enkelt inte vågat säga ifrån eller saknat kunskap om våra rättigheter.

Vi har skrivit den här handboken för att vi vill hjälpa dig att förstå var gränsen för sexuella trakasserier går och för att ge dig verktyg så att du kan hantera situationen. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.

Vi går igenom lagen, dina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter. Vi har också pratat med människor som varit utsatta för sexuella trakasserier och med personer som jobbar med arbetsmiljöproblem för att ta reda på hur man bryter tystnaden och vad som faktiskt fungerar.

Uppdatering kring Bryt tystnaden

TCO tog 2013 fram Bryt tystnaden som är en handbok om sexuella trakasserier i arbetslivet. Handboken tar sin huvudsakliga utgångspunkt i det regelverk som då var uppbyggt runt diskrimineringslagen. Sedan dess har det tillkommit förstärkningar av arbetsgivares skyldigheter att bedriva aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, däribland sexuella trakasserier.

Dessutom har Arbetsmiljöverket antagit bindande föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som bland annat innebär att arbetsgivare ska arbeta systematiskt och förebyggande med kränkande särbehandling, vilket bland annat inkluderar sexuella trakasserier, och det regleras även en skyldighet för arbetsgivaren att utreda och åtgärda kränkande särbehandling om det ändå skulle uppstå i verksamheten.

Läs mer 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund