Arbetslöshetstid och inkomstförsäkringar

Rapporter

Fackens Inkomstförsäkringar täcker upp mellanskillnaden mellan den vanliga a-kassan och nästan hela den tidigare lönen. Stämmer finansdepartementets teoretiska antaganden om att högre ersättning i a-kassan leder till längre arbetslöshetstider, borde det visa sig i längre genomsnittliga arbetslöshetstider för de arbetslösa som har inkomstförsäkringar jämfört med de som inte har dessa. 

Något mönster som bekräftar finansdepartementets hypoteser går inte att utläsa. Bland de med korta arbetslöshetstider finns visserligen t ex pappersindustriarbetare och byggnadsarbetare, vilka saknar inkomstförsäkring.

Men där återfinns också journalister, lärare och akademiker, som alla har tillgång till inkomstförsäkringarna.

Långa genomsnittliga arbetslöshetstider hittar vi likaledes både bland de som har och de som inte har inkomstförsäkringar. De många arbetslösa som inte är med i facket och som därför inte har någon inkomstförsäkring, har en genomsnittlig arbetslöshetstid på ett år vilket är mycket långt.

Undersökningen stödjer slutsatsen att regeringen bör kunna höja taket i a-kassan utan att arbetslösheten rusar iväg. För den arbetslösa spelar det ju ingen roll om pengarna kommer från den vanliga a-kassan eller inkomstförsäkringarna. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund