A-kassan och arbetslösheten

Rapporter

Finansdepartementet publicerade 2011 en rapport som visade att lägre ersättningsnivå i a-kassan leder till lägre arbetslöshet och högre sysselsättning. 

I denna rapport granskas de vetenskapliga beläggen för detta påstående. Det förefaller inte finnas några svenska studier som bekräftar att arbetslöshets-försäkringen har haft några negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt. I huvudsak begränsas underlaget till individstudier som visar att höjd a-kassa kan förlänga tiden i arbetslöshet. Dessa studier omfattar dock generellt bara nyblivna arbetslösa som tidigare varit sysselsatta men förlorat sitt arbete och som varit berättigade till inkomstberoende a-kassa, vilka utgör en minoritet av de arbetslösa. Dessa studier kan därför inte användas för att dra slutsatser för effekterna på den totala arbetslösheten.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund