Fördjupning till handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

Rapporter

Vi har tagit fram den här skriften för att ge stöd till arbetsgivare och fackliga organisationer att agera förebyggande, men även att göra rätt om det är så att något inträffar. Detta är en fördjupning till vår Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

I den här delen finns mer utförliga beskrivningar av de regler som finns, bakgrunden till bestämmelserna och hur dessa bör tillämpas på bästa sätt. I boken redogörs även för de centrala rättsfallen på området.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund