Morgondagens sjukförsäkring - standardtrygghet och omställning

Rapporter

Sjukförsäkringen är en central del av de svenska trygghetssystemen. Den behövs för att ge ekonomiskt stöd åt alla på arbetsmarknaden när de inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Sjukförsäkringen ska också ge möjlighet till rehabilitering och stöd för att hjälpa sjukskrivna att komma tillbaka till ett arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Det behöver finnas en bra balans mellan sjukskrivnas rättigheter och de krav som ställs på dem som en del i en effektiv arbetslinje.

Sjukförsäkringen har också en roll att fylla för en effektiv matchning på  arbetsmarknaden, när sjukas arbetsförmåga påverkas så att de inte kan gå  tillbaka till samma arbete som tidigare utan i stället behöver ställa om till annat arbete.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund