TCO:s EU-politiska program

Rapporter

TCO:s EU-politiska uppdrag är att, med utgångspunkt i det övergripande uppdraget att arbeta för goda villkor i arbetslivet för tjänstemännen, påverka Europeiska unionen inom TCO:s kärnområden samt där EU:s regler och politik berör förbundens medlemmar.

TCO:s EU-politiska program ska ses som ett principdokument som utgör grunden för TCO:s prioriteringar och ställningstaganden i olika EU-relaterade sakfrågor. Principerna i programmet är också avsedda att tjäna som vägledning i mer övergripande debatter, exempelvis om unionens framtid och sociala dimension.

EU

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund