En företagshälsovård för tjänstemän - utmaningar och förslag

Rapporter

Var fjärde tjänsteman saknar tillgång till företagshälsovård. Bland kvinnor är andelen ännu högre. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån gjort på uppdrag av TCO. Undersökningen visar också att personer med tillfälliga anställningar inte har tillgång till företagshälsovård i lika hög grad som fast anställda. 21 procent hade inte kontakt med företagshälsovården innan sjukskrivning, trots att de behövt det. Bland personer sjukskrivna för psykisk ohälsa var andelen ännu högre - 43 procent.
   - Företagshälsovården måste bli bättre på att fungera i förebyggande syfte för att motverka psykosocial ohälsa, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund