Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Rapporter

Inför RUT-på-jobbet, förenkla nystarts-och instegsjobben och skapa fler ingångar till utbildning.
Det är några av TCO:s förslag för hur nyanländas etablering på arbetsmarknaden kan underlättas.

De senaste åren har många människor flytt till Sverige, undan krig och i hopp om en bättre framtid. Vi står nu inför uppgiften att skapa de bästa förutsättningarna för en bra integration i samhället och på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning, som rätt hanterad skapar goda möjligheter till en växande ekonomi och ett bättre samhälle.
I den här rapporten presenterar TCO sju konkreta förslag till hur nyanländas etablering på arbetsmarknaden kan underlättas:

  • Öka möjligheterna till tidiga insatser innan uppehållstillstånd och kommunplacering.
  • Ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet.
  •  Förenkla och utveckla nystarts- och instegsjobben.
  •  Inför RUT-på-jobbet och beredskapsjobb.
  •  Specialisera förmedlingen och förenkla för arbetsgivarna.
  •  Låt inte övergången till tillfälliga uppehållstillstånd försvåra etableringen på arbetsmarknaden.
  • Skapa fler ingångar till utbildning.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

Åsa Odin Ekman

Utredare: utbildningspolitik och livslångt lärande (tjänstledig)

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund