Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke

Rapporter

Brist på arbetskraft är en av de största utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Nya beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Med rätt insatser kan de bidra till både sysselsättningsökning och ökad tillväxt i Sverige.

TCO:s nya beräkningar utgår från Arbetsförmedlingens prognos över efterfrågan på arbetskraft på fem års sikt samkört med statistik över nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.  

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund