Friskt jobbat - allt att vinna

Rapporter

En god arbetsmiljö är nyckeln såväl till lägre sjukfrånvaro som till ett längre arbetsliv. Utvecklingen med ökande sjuktal kan brytas. Lösningen är att fokusera på det som gör oss friska och samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och ­ansvariga myndigheter

Rapporten baseras på statistik som TCO beställt från SCB och Arbetsmiljöverket. Undersökningen visar att 8 av 10 tjänstemän är nöjda med sitt jobb och att så många som 3 av 4 upplever arbetet som meningsfullt. Att så många tjänstemän känner arbetsglädje är mycket positivt.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund