Tio argument för en jämställd föräldraförsäkring

Rapporter

TCO har identifierat en jämställd fördelning av föräldraledigheten som en av de viktigaste nycklarna till en jämställd arbetsmarknad. Analysen bygger på att kvinnor och män lever relativt jämställt före familjebildande.1 Kvinnor har i genomsnitt lika, om inte högre, utbildningsnivå jämfört med män. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är inte heller så stora före föräldraskap.

Men från och med att barn kommer in i bilden ökar skillnader i lön, arbetstid och karriär. Kvinnors arbetstid påverkas generellt av om de får barn, medan mäns arbetstid i allmänhet inte påverkas av det. Om män tog ut en större del av föräldraledigheten än i dag skulle det också kunna påverka den tid som kvinnor respektive män lägger på hushållsarbete och tid med barnen när de börjar förskolan och skolan. Det skulle även leda till att en mindre andel kvinnor går ner i arbetstid under barnaåren, vilket ger positiva effekter på lön, karriär och pension.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund