Remissyttrande över betänkande SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Remisser

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. TCO ställer sig positiv till merparten av förslagen. För att stärka Sveriges attraktivitet som studiedestination efterfrågar TCO, utöver det som föreslås i betänkandet, ett helhetsgrepp vad gäller information om svensk arbetsmarknad och stöd gällande regelverket för att få arbetstillstånd.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund