Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Remisser

TCO tillstyrker promemorians förslag i deras helhet. TCO har länge efterfrågat att även företagare som startar aktiebolag ska omfattas av de särskilda reglerna under uppbyggnadsskede, som idag gäller för dem som starar enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag.

Vilken bolagsform man väljer ska inte avgöra tillgången till socialförsäkringssystemen. TCO ser också mycket positivt på att uppbyggnadsskedet föreslås utökas från 24 till 36 månader. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund