Skatt på finansiell verksamhet

Remisser

TCO avstyrker utredningens huvudförslag om att införa en så kallad finansiell aktivitetsskatt. Vi ser inte samhällsnyttan med en skatt som sannolikt leder till fortsatta personalminskningar i finansbranschen.
TCO har också ett alternativt förslag.

 

Om en särskild skatt för finansiell sektor ska införas, föreslår TCO en skatt på bankernas totala skulder, utformad på samma sätt och bas som befintliga stabiliseringsavgifter (Insättarskyddsavgift och resolutionsavgift) för banksystemet. En skattesats på 0,05 procent av avgiftsunderlaget skulle inbringa cirka 4 miljarder kronor.

Då skulle företagen beskattas efter hur stora risker som tas, istället för utifrån hur många anställda och lokalkontor de har. Vårt förslag skulle heller inte ha direkta negativa effekter på sysselsättning inom Sverige. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund