Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2016:72, del 1

Remisser

TCO delar uppfattningen att undanröjande av hinder och förbättrade villkor för entreprenörskap och innovation är mycket angelägna frågor.
Men merparten av förslagen i utredningen är väldigt allmänt hållna och ofta utan närmare beskrivning av vad som är tänkt mer konkret.

TCO delar slutsatsen att det behövs tydliggöras vilka de nationella prioriteringarna egentligen är, och att ett samlat, övergripande ansvar för insatserna bör finnas. Vidare bör de olika typerna av insatser bli färre och göras långsiktigare.

TCO ser det som anmärkningsvärt att det ingenstans i utredningens underlag finns någon könsuppdelad redovisning eller någon analys av den stora skillnaden mellan kvinnor och mäns företagande och entreprenörskap.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund