Policyramverk för det svenska utvecklingsarbetet

Remisser

TCO välkomnar att ramverket framhåller att Sveriges bistånd ska utgöra 1% av landets BNI. Det är också positivt att ramverket tydligt tar avstamp i och refererar till de nya internationellt framförhandlade ramverk som ska styra utvecklingsagendan de närmaste åren.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund