TCO:s inspel till forskningspropositionen 2016

Remisser

TCOs övergripande synpunkter på forskning och
innovation

TCO har alltid varit en stark förespråkare av satsningar på högre utbildning, forskning och innovation. Vi menar att sökandet efter och utvecklingen av ny kunskap har ett egenvärde som djupt mänskliga behov och drivkrafter.

Kunskapsuppbyggnad enligt vetenskapligt fastställda kriterier och metoder kan också vara ett viktigt inslag i en demokratisk sammhällsutveckling, inte minst när det gäller forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den kommande forskningspropositionen är av mycket stor betydelse inte bara för universitets- och högskolesektorn, utan också för näringslivet och för Sveriges internationella konkurrenskraft. Kraftfulla och smarta investeringar i forskning är avgörande för att vi ska kunna skapa och konkurrera om de kunskapsintensiva jobb som kan finansiera framtidens välfärd.

Satsningar på utbildning, forskning och innovation är även av stor betydelse för individen. En kunskapsbaserad ekonomi med ambitiösa satsningar på utbildning som skapar högkvalificerade jobb ökar individens inflytande över den egna arbets- och livssituationen.

Långsiktiga satsningar på samhällets kunskapsuppbyggnad, innovationskraft och utbildningsnivå är gynnsamt för individers omställningsförmåga och därmed deras trygghet och ställning på arbetsmarknaden. Tryggheten ligger inte primärt i det jobb man har, utan i de jobb man kan få.

Sist, men inte minst, har TCO som centralorganisation för tjänstemannarörelsen givetvis också fackliga perspektiv på forsknings- och innovationspolitiken. Goda villkor för doktorander, forskare och annan personal i de sektorer där forskning bedrivs är dels av stor betydelse för individernas trygghet och yrkesutövning, dels viktiga förutsättningar för att Sverige ska kunna bedriva framstående forskning och locka till sig duktiga forskare och innovatörer även i framtiden.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund