Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Remisser

TCO ser positivt på regeringens vilja att komma till rätta med missbruket av upprepade, tidsbegränsade anställningar. Därför tillstyrker TCO regeringspromemorians förslag.

Men vi menar att den föreslagna lagregeln ger ett sämre skydd än det förslag TCO utarbetat. TCO är inte heller helt övertygat om att regeringens förslag uppfyller kraven i EUs visstidsdirektiv.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund