Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Remisser

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet Mer Trygghet och Bättre Försäkring (SOU 2015:21) i vilket den parlamentariska socialförsäkringsutredningen för en bred diskussion kring utformningen av socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund