"Saknas utrymme för frågor och fördjupning"

Pressmeddelanden 14:56 4 juni, 2013

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att juristutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Vi frågade Sigrid Solvin, Juristprogrammet, Uppsala Universitet, hur hon ser på kvaliteten på sin utbildning och mängden lärarledd tid.

Hur mycket lärarledd tid har du under en typisk vecka och hur är den undervisningen upplagd (hur stora är studentgrupperna, vad får studenterna göra, vad gör läraren)?
- På juristprogrammet i Uppsala varierar antalet lärarledda timmar i veckan från termin till termin. Vi har hörsalsföreläsningar för alla studenter på terminen (ca 250 st. studenter), seminarieundervisning med en seminarieledare för grupper om ca 25 studenter och basgruppsarbete i grupper om ca 5 studenter utan lärare. Föreläsningarna hålls i stora föreläsningssalar, seminarierna i klassrum och basgruppsarbetet där man bestämmer i gruppen, oftast på något bibliotek eller nationscafé.

- En typisk vecka har vi två föreläsningar à 90 min och två eller tre seminarier à 90 min. Inför varje seminarie träffas man i sin basgrupp, i ca en timme, och går igenom vad man ska presentera på seminariet. Under seminarierna är det studenterna som för diskussionen framåt och ger lösningsförslag.

- Tanken är att ordet ska fördelas mellan de fem-sex basgrupperna, och även mellan stundenterna inom varje basgrupp. Lärarens roll är mest att uppmuntra och se till att vi inte hamnar utanför ämnet. Komplicerade saker brukar läraren gå igenom på tavlan och förklara mer ingående.

- Resterande tid under veckan är till för självstudier, dvs. läsa läsa läsa (vi brukar ha omkring 15 st. kursböcker per termin som gärna ska läsas minst två ggr) och författande av promemorior (två-tre st. per termin).

Hur tror du att dina studier påverkas av att du får så lite lärarledd tid i så stora undervisningsgrupper?
- När vi väl får lärarledd tid tycker jag inte att undervisningsgrupperna är för stora, det är snarare så att undervisningstillfällena med lärare är så fyllda till brädden av information att det inte finns tillräckligt utrymme för frågor och fördjupning vid sidan av det specifika ämne som var tänkt att tas upp vid ett specifikt undervisningstillfälle.

- När man sitter och läser och stöter på någonting som man inte förstår finns knappt någon möjlighet att fråga någon lärare. Man frågar kompisar och försöker luska fram ”rätt” svar. Ett resultat av det blir ju såklart att man kan gå omkring nästan en hel termin utan att veta om man verkligen har förstått vad man läst.

- Särskilt surt kan det kännas när man skriver någonting som ska lämnas in och betygsättas. Har man tolkat någonting fel kanske man skriver en hel promemoria utifrån sin feltolkning, och sen får man reda på hur fel ute man var först när man får tillbaka det man skrivit med (i sådant fall) ett sämre betyg.

Pratas det bland studenterna om bristen på lärarledd tid och storleken på undervisningsgrupperna? Vilka är de vanligaste uppfattningarna?
- Vi juriststudenter gnäller nog ganska mycket på att vi är utelämnade till våra böcker. Uppsalas juristlinje har ändå, i jämförelse med till exempel Stockholms juristutbildning, många lärarledda seminarier så det finns absolut andra som har mer rätt att klaga.

- Men, med tanke på hur mycket vi förväntas lära oss på egen hand per termin, och i förhållande till många andra utbildningar, tycker många att vi har alldeles för lite lärarledd tid och närvarande lärare över huvud taget.

- Jag skulle tro att den vanligaste uppfattningen är att det är meningen att vi ska klara oss själva så mycket som möjligt för att vara förberedda på ”det hårda arbetslivet”. Det finns absolut en känsla av att det är meningen att det ska finnas en stämning av ”pallar du inte trycket kan du hoppa av”-attityd på juridiska institutionen.

- Till viss grad kan jag tycka att det är nyttigt att känna sig lite utelämnad till sitt eget öde så att man lär sig att ta sig samman och lösa problem på egen hand. Med tanke på att betygen på juristlinjen redan från första terminen har så stor betydelse för framtida anställningar tycker jag dock att fler lärare kunde vara närvarande i början.

- Inte minst för att minska den betygshets som finns bland studenterna de första åren. Eftersom vi endast har en tenta à 30 poäng i slutet av varje termin är det dessutom svårt att veta hur man ligger till under terminens gång eller vad man faktiskt lärt sig.

Vad tror du att det hade gjort för skillnad på utbildningen om ni hade haft mer lärarledd tid och mindre undervisningsgrupper?
- Jag ser inte riktigt meningen med att inte ha lärare som följer upp vad studenterna arbetar med under terminen för att bättre kunna upplysa om hur man ligger till eller åtminstone om man är på rätt väg. Föreläsningar i mindre grupp skulle säkert kunna göra dem mer interaktiva med frågor och diskussion

- Egentligen har jag ingenting emot sådan envägskommunikation som föreläsningar är, men de kunde gärna få följas upp med mer personlig utvärdering av något slag på annat håll i utbildningen. På två och ett halvt år har jag till exempel endast en gång fått face-to-face feedback av en lärare kring ett examinerande moment. Det är klart att fler närvarande lärare närmre eleverna skulle kunna göra att man får reda på sina svagheter och sedan kan förbättra dem.

Finns det andra inslag i undervisningen på din utbildning som du tycker väger upp för bristen på lärarledd tid?

- Basgruppsarbetet är såklart bra. Då får man diskutera igenom problem med andra studenter och få olika infallsvinklar. Det ställs höga krav från institutionens sida på närvaro och att man är förberedd till basgruppsmöten, vilket jag tycker är bra. Jag vet att juridiska institutionen erbjuder ”våga tala”-kurser och att det finns folk att prata med om man känner sig alldeles för stressad och så, men i övrigt vet jag inte riktigt. Tiden det tar att få tillbaka inlämningsuppgifter är katastrof-lång.

Saknar du något annat i din utbildning som du tror skulle ha höjt kvaliteten?
- Fler små tentor istället för en stor. Den absurda korvstoppning som vi håller på med i slutet av varje termin är inte sund.

TCO:s styrelse antar AI-utmaning

TCO-styrelsen, som består av ordförandena från de tretton medlemsförbunden, är nyfikna på att lär sig mer om artificiell intelligens (AI).

Läs mer

Höstterminen är här!

Nu funderar många över hur man ska få tid till både arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet. Livspusslet helt enkelt.

Läs mer

A-kassan - fyra år sedan taket höjdes

TCO presenterar en rapport som beskriver hur ersättningsgraden i a-kassan har utvecklats. Medverkar gör bland annat Lars Calmfors professor emeritus vid Stockholms universitet.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund