"Många väljer att inte fråga när de inte förstår"

Pressmeddelanden 16:05 3 juni, 2013

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att juristutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Vi frågade Robin Ullström, Human Resource Management, Linnéuniversitetet, hur han ser på kvaliteten på sin utbildning och mängden lärarledd tid.

TCO presenterade i dagarna en rapport som visar att jurist/ekonomutbildningar har mycket lite lärarledd tid och stora undervisningsgrupper. Hur mycket lärarledd tid har du under en typisk vecka och hur är den undervisningen upplagd? 
- Under en typisk vecka har jag cirka 8-10 timmar lärarledd studietid. För det mesta är det rena föreläsningar på 3 timmar. Vi har mycket samläsning med andra program, så en föreläsning består av cirka 50-60 elever.

- Föreläsaren talar 95 % av tiden och studenterna frågar väldigt lite frågor – mest för att de inte vågar eller (tyvärr) tar sig tiden för det. På den kursen jag läser för tillfället är det mer hands-on och vi har workshops där vi får göra övningar och redovisningar i större utsträckning än tidigare. I vanliga fall har vi 3 till 4 redovisningar inför mindre grupper (20-25 personer) per termin och 2 till 3 tentor.

Hur tror du att dina studier påverkas av att du får så lite lärarledd tid i så stora undervisningsgrupper?
- Med så pass stora grupper påverkas studentinverkan mycket tror jag. Väldigt många studenter är väldigt blyga och väljer att inte fråga när de inte förstår. Detta späds på när program blandas och när studenter inte känner sig bekväma i större grupper. 

Pratas det bland studenterna om bristen på lärarledd tid och storleken på undervisningsgrupperna? Vilka är de vanligaste uppfattningarna?
- Det talas väldigt lite om just storleken på grupperna, fler studenter väljer att läsa kurslitteraturen istället för att gå på föreläsningarna då många tycker att de ger mer. Ofta känns det som om studenter inte tar vara på den lärarledda tiden som ges.

Vad tror du att det hade gjort för skillnad på utbildningen om ni hade haft mer lärarledd tid och mindre undervisningsgrupper? 
- Jag tror att fler lärarledda tider och mindre undervisningsgrupper hade bidragit till att fler personer hade gått på föreläsningarna och att fler hade vågat fråga de frågor de i dagens undervisningssituation vågar fråga. 

- Med mindre grupper kommer en bättre diskussion kunna föras med läraren och problem skulle snabbare identifieras och undervisningen skulle enklare kunna anpassas efter just den gruppens behov, istället för att behöva anpassa sig till en större massa med en bredare kunskapsbredd. Det hade underlättat både för lärarna som enklare kan se var energin ska läggas på samt för eleverna som kommer kunna visa mycket tydligare vad gruppen behöver undervisas mer i. 

Finns det andra inslag i undervisningen på din utbildning som du tycker väger upp för bristen på lärarledd tid? 
- På Linnéuniversitetet upplever jag att det är enkelt att få kontakt med lärarna när det krisar. Det är alltid öppet på deras kontor och de svarar relativt snabbt på de mail som man skickar. Feedbacken på de uppgifter man skickar in varierar i tid och omfattning. 

- Vanligtvis dröjer tentamensresultat de 15 arbetsdagar lärarna har på sig att rätta dem. Inför varje kurs har vi gått igenom kurskriterierna och vad som förväntas av oss vilket är jättebra. På så vis får man en god översikt över vad man behöver lära sig för att klara kursen. 

Saknar du något annat i din utbildning som du tror skulle ha höjt kvaliteten?
- Det jag saknar mest är i min utbildning är nya, intressanta, sätt att undervisa på. Vi har en del workshops och olika seminarieformer vilket är väldigt bra, men det kunde helt klart utvecklas i sin form samt användas mer ofta. Det är ofta i diskussion med andra studenter som jag lär mig mest och seminarier är bästa sättet att göra detta på.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund